Geplaatst op Maandag 25 Februari 2013

5STW kreeg als opdracht de millenniumdoelstellingen in de vorm van een sneukelroute uit te werken.
Onze eerste jaars gingen rond om te luisteren en te proeven.

Wat zijn de millenniumdoelstellingen?
Bij de start van het nieuwe millennium, in september 2000 hielden de Verenigde Naties in New York een Algemene Vergadering. Alle lidstaten van de Verenigde Naties bekrachtigden daar de Millenniumverklaring.
Dit zijn afspraken om met alle landen samen tegen 2015 de belangrijkste wereldproblemen aan te pakken. Er zijn acht concrete en meetbare doelstellingen vastgelegd: de Millenniumdoelstellingen (Millennium Development Goals - MDG's).