Een degelijke studiebegeleiding
De leerlingen van het basisonderwijs maken 's avonds onder begeleiding hun huiswerk of andere studietaken. Zo helpen ze bijvoorbeeld bij de leesoefeningen en/of vragen de leerstof op. De studieresultaten worden nauwgezet opgevolgd. In een schriftje wordt door de opvoedster verslag aan de ouders uitgebracht.

Regelmatig hebben de opvoeders ook overleg met de directeur en de zorgcoödinatrice van de basisschool. Op die manier proberen wij de studieresultaten van de jongens en meisjes nauwgezet op te volgen.

De internen van de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs krijgen na de lessen studie in een apart klaslokaal. De studiemeester - opvoeder zorgt dat ze hun studietijd efficiënt gebruiken en helpt waar mogelijk. Aan 'het leren leren' wordt er bijzondere aandacht geschonken.

Hij neemt contact op met de vakleerkracht wanneer dit nodig blijkt. De studiemeester kan ook beroep doen op de cel leerlingenbegeleiding wanneer hij/zij vaststelt dat de leerling remediëring nodig heeft.

Na het avondmaal kunnen ze op hun kamer tot het slapengaan nog wat verder studeren wanneer dit nog nodig zou blijken. Een opvoeder is natuurlijk altijd in de buurt om een oogje in het zeil te houden.

Leerlingen uit het zesde jaar kunnen in overleg met de opvoedsters op hun kamer studeren.