Dagindeling
Uurregeling Activiteit
8.00 u: studiezaal toegankelijk
8.25 - 9.15 u: 1ste lesuur
9.15 - 10.05 u: 2de lesuur
10.05 -10.15 u: korte onderbreking
10.15 - 11.05 u: 3de lesuur
11.05 - 11.55 u: 4de lesuur
11.55 - 13.00 u: middagpauze: mogelijkheid tot het nemen van een warme maaltijd op school
of eigen lunchpakket met soep of frisdrank
middagactiviteiten
13.00 - 13.50 u: 5de lesuur
13.50 - 14.40 u: 6de lesuur
14.40 - 14.50 u: korte onderbreking
14.50 - 15.40 u: 7de lesuur
15.40 - 16.30 u: 8ste lesuur
16.30 u: einde lessen
eventueel: vieruurtje voor de leerlingen die in de avondstudie blijven
16.50 - 18.30 u: avondstudie (optie)