programmeren met een Micro:Bit

Dit schooljaar hebben de leerlingen van de basisoptie STEM-technieken in het tweede jaar onder andere leren programmeren met een Micro:Bit. Om deze leerfase af te ronden hebben de leerlingen net voor de krokusvakantie een uitdagende opdracht gekregen. Na de probleemstelling te hebben ontleed, konden ze aan de slag om zelf een programma te ontwerpen, een testopstelling op te bouwen en vervolgens alles mooi onder te brengen in een definitieve opstelling. De opdrachten waren zeer gevarieerd. Zo werden er 2 spelletjes gemaakt: een behendigheidsspel en een reactiespel. Daarnaast werd ook aan verkeersveiligheid gedacht met een verkeerslicht en een veilige spoorwegovergang. Een ander duo ontwierp een goed beveiligde kluis terwijl hun klasgenoot een snelheidsmeter ontwierp voor een sportwagen die een ramp afrijdt. Tot slot werd ook onze klasplant niet vergeten: vanaf nu kan de vochtigheid automatisch gemeten worden.
-1 Points