Sociale en technische wetenschappen

Voor wie?

 •  Je bent sociaal en wil je sociale vaardigheden verder ontwikkelen.
 • Je bent geboeid door organiseren en creatief werken met en voor mensen.
 • Je hebt aanleg en belangstelling voor sociale en natuurwetenschappen.
 • Voeding en gezondheid interesseren je.
 • Je bent creatief en praktisch gericht, maar vindt tegelijk algemene vorming belangrijk.
 • Je wil na het secundair onderwijs verder studeren.
 • Je denkt in de toekomst aan een beroep waarin omgaan met mensen centraal staat, zoals in het onderwijs, de gezondheidszorg of sociale sector.

Kenmerken

 • Sociale wetenschappen, natuurwetenschappen en voedingswetenschappen zijn belangrijk, net als de toepassingen in de praktijk. De mens en zijn omgeving vormen de invalshoek.
 • In integrale opdrachten ontwikkel je de competenties onderzoeken, organiseren, presenteren en leer je je eigen studieloopbaan in handen te nemen.
 • Je oefent je creatieve en sociale vaardigheden in projecten, gericht op verschillende doelgroepen en contexten.
 • De sociale en natuurwetenschappen worden niet puur theoretisch gegeven, maar je verwerft ook heel wat inzichten en vaardigheden via experimenten en praktische opdrachten, gesteund op de theorie.