Ik ben te laat. Wat nu?

 1. Indien mogelijk bel je onderweg naar het secretariaat op het nummer 051 /74 46 84 om te melden dat je te laat zal zijn zodat wij op de hoogte zijn van je komst.
 2. Bij aankomst meld je je altijd aan bij het leerlingensecretariaat. Je naam wordt genoteerd en je krijgt een kleine nota in je agenda met de melding “te laat”.
 3. Hierna ga je zo snel mogelijk naar je klas en je toont je agenda aan de leerkracht.

Ik ben ziek. Wat nu?

 1. Je ouders verwittigen het secretariaat telefonisch 's morgens vanaf 7.45 uur (en voor 9.00 uur) op het nummer 051 / 74 46 84 of sturen ons de avond voordien een berichtje naar het leerlingensecretariaat.
 2. Afhankelijk van de reden van je afwezigheid gebruik je een afwezigheidsstrookje uit je agenda (max. vier per schooljaar) of je gaat naar de dokter en dan krijg je daar een medisch attest.
 3. Bij je terugkomst op school stop je je afwezigheidsattest (afwezigheidsstrookje school of doktersattest) in de brievenbus aan het secretariaat. Graag op de dag van terugkeer en te laatste 10 dagen later.

Opmerking:

 • Ale ziekte- en/of aanwezigheidsbriefjes (attesten, doktersbriefjes ... ) worden enkel en alleen in het leerlingensecretariaat (bij mevr. Lesage) ingediend. Er worden geen briefjes aan leerkrachten afgegeven.
 • De attesten of doktersbriefjes moeten origineel zijn. Gefaxte of gemailde documenten worden door de verificateur niet goedgekeurd.
 • In de examenperiode wordt elke afwezigheid ondersteund door een doktersattest.

Ik moet naar de dokter, orthodontist of... tijdens de lesuren. Wat nu?

 • Je ouders verwittigen vooraf het secretariaat per telefoon of mail zodat we je afwezigheid kunnen inplannen. Daarnaast verwittig je ook je vakleerkracht per mail. Op deze manier weet hij/zij vooraf dat je het klaslokaal zal verlaten.
 • Voor je vertrekt, kom je naar het secretariaat waar we je uitschrijven.
 • Bij je terugkomst ga je dat even melden in het secretariaat (en geef je het doktersattest af bij het secretariaat).

Voor meer info verwijzen we naar het schoolreglement.