Welzijnswetenschappen

doorstroom - domeingebonden - theoretisch

Voor wie?

  • nieuwsgierig in de mens en samenleving
  • geïnteresseerd in het eigen gedrag en dat van anderen
  • communicatief
  • maatschappelijk gëengageerd
  • breed geïnteresseerd in natuurwetenschappen
  • geboeid door de actualiteit

De studierichting Welzijnswetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een specifieke waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan. In vergelijking met de aanverwante oude TSO-studierichtingen (Sociale en Technische wetenschappen) is de studierichting Welzijnswetenschappen een zuivere doorstroomrichting. Dit betekent dat er naast het specifiek
gedeelte ook een stevig pakket basisvorming aangeboden wordt. Hierdoor is er minder ruimte voor het specifiek gedeelte en ligt de focus op de theoretische benadering. Als school kiezen we er ook voor om de natuurwetenschappen en wiskunde te versterken zodat een vlotte overgang naar het Hoger Onderwijs mogelijk is.

Deze bachelor-en masterrichtingen zijn de typische richtingen die in het Hoger Onderwijs gevolgd worden na deze richting:

  • Pedagogische sector zoals psychologie, pedagogische wetenschappen, onderwijskunde, onderwijs, pedagogie van het jonge kind, gezinswetenschappen…
  • Paramedische sector zoals biomedische wetenschappen, sociale gezondheidswetenschappen, verpleegkunde, gezondheidszorg, logopedie, ergotherapie, voeding- en dieetkunde…
  • Sociale sector zoals gezinswetenschappen, sociologie, criminologie, sociaal werk, rechtspraktijk, orthopedagogie…