Natuurwetenschappen

doorstroom - domeinoverschrijdend - sterk theoretisch

Wat leer je? 

Je krijgt er een brede algemene vorming, gecombineerd met een flink aantal uren wiskunde, biologie, chemie en fysica.
In deze kernwetenschappen word je getraind in het proefondervindelijk (empirisch) vaststellen, het probleemoplossend denken en om vanuit vaststellingen feiten te leren afleiden (deductief denken). Deze vaardigheden zijn heel belangrijk in de wetenschappelijke wereld. We versterken die zelfs met een focus-uur STEM. 

Voor wie? 

Ben je sterk in het abstract denken?
Kan je uit gegevens vlug verbanden leggen?
Ben je heel sterk in het logisch redeneren en wiskunde?
Ben je nieuwsgierig in de natuurwetten en wil je die doorgronden?