DERDE GRAAD (nieuwe structuur vanaf 2024-2025 in 5ejaar)

EEN KEUZE UIT VIJF RICHTINGEN

In de derde graad kan je kiezen voor vier mogelijkheden binnen de moderne studierichtingen. Daarnaast heeft de school al decennialang een sterke reputatie in het domein Maatschappij en welzijn. In de derde graad bieden we Welzijnswetenschappen (doorstroom) en Gezondheidszorg (dubbele finaliteit) aan..

domeinoverschrijdende studierichtingen (ASO)

Onze domeinoverschrijdende studierichtingen bestaan telkens uit de combinatie van twee polen.
In het IHKA bieden we in de derde graad de volgende studierichtingen aan:

Economie - moderne talen
Economie - wiskunde
Moderne talen - wetenschappen
Wetenschappen - wiskunde 6 uur en 8 uur

Domein Maatschappij en welzijn

In de derde graad bieden we in het domein Maatschappij en welzijn de sterke richting Welzijnswetenschappen aan. Daarnaast kan je ook kiezen voor de meer praktische richting Gezondheidszorg. In het schooljaar 2023-2024 is er in het zesde jaar nog Sociale en technische wetenschappen.

Duik maar in de lessentabellen...

DERDE GRAAD Economie - Moderne talen Economie - Wiskunde Moderne Talen - Wetenschappen Wetenschappen - Wiskunde Welzijnsweten-schappen Gezondheidszorg
ingang 01/09/23 voor vijfde jaar / ingang 01/09/24 voor zesde jaar domeinoverschrijdende doorstroom - ASO domeinoverschrijdende doorstroom - ASO domeinoverschrijdende doorstroom - ASO domeinoverschrijdende doorstroom - ASO domeingebonden doorstroom - TSO Dubbele finaliteit - TSO
III1 III2 III1 III2 III1 III2 III1 III2 III1 III2 III1 III2
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
Frans 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2
Engels 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2
Duits 2 3 1 1 2 3 1 | 0 1 | 0
Wiskunde 3 4 6 6 4 4 6 | 8 6 | 8 3 3 2 2
Statistiek 1
Biologie 2 2 2 2
Chemie 2 2 2 2
Fysica 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
Natuurwetenschappen 2 1 2 1 4 4 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Economie 5 5 5 5
Informaticawetenschappen 1 1
Filosofie 2 2
Toegepaste Sociale en gedragswetenschappen 6 6
Gezondheidszorg 12 12
Mens en samenleving 1 1 1 1 1 1
Esthetica 1 1 1 1 1
Artistieke Vorming 1
Focus economische / wetenschappelijke taal 1 1 1 1 | 0 1 | 0
Focus Maatschappij & welzijn 1 1 2 2
Onderzoekscompetentie economie economie wetenschappen wetenschappen M&W M&W
ICT vakoverstijgend vakoverstijgend vakoverstijgend vakoverstijgend vakoverstijgend vakoverstijgend
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32