DERDE GRAAD (oude structuur tot 2024-2025)

EEN KEUZE UIT VIJF RICHTINGEN in ASO en TSO

In de derde graad kan je kiezen voor vier mogelijkheden binnen de moderne studierichtingen. Daarnaast heeft de school al decennialang een sterke reputatie in Sociale en technische wetenschappen.

ASO

Studierichtingen in het ASO bestaan telkens uit de combinatie van twee polen.
In het IHKA bieden we in de derde graad de volgende studierichtingen aan:

Economie - moderne talen
Economie - wiskunde
Moderne talen - wetenschappen
Wetenschappen - wiskunde

TSO

In de derde graad bieden we de sterke TSO-richting Sociale en technische wetenschappen aan.

Duik maar in de lessentabellen...

Vakken  5e jaar  6e jaar 
EC-MT  EC-WI  MT-WE  WE-WI
7u 
STW  EC-MT  EC-WI  MT-WE  WE-WI
7u 
STW 
Godsdienst  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 
Aardrijkskunde  1  1  2  2  1  1  1  1  1  1 
Biologie    1  1  1      1  2  2   
Chemie    1  2  2      1  2  2   
Duits  3  1  3  1    3  1  3  1   
Economie  5  5        5  5       
Engels  3  2  3  2  2  3  2  3  2  2 
Esthetica  1  1  1  1  1  1  1  1  1   
Frans  4  3  4  3  3  4  3  4  3  3 
Fysica    1  2  3      1  2  3   
Geschiedenis  2  2  2  2  1  2  2  2  2  1 
Lichamelijke opvoeding  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2 
Natuurwetenschappen  2        4  2        4 
Nederlands  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
Plastische opvoeding                    1 
Seminarie  1  1  1  1    1  1  1  1   
Wiskunde  3  7  4  7  3  3  7  4  7  3 
Sociale wetenschappen          5          5 
Integrale opdrachten:
- voeding/sociale wetenschappen
- natuurwetenschappen
- expressie 
       
5
1
1 
       
5
1
1 
Totaal  33  34  33  33  35  33  34  33  33  35