Economie - moderne talen (ASO)

doorstroom - domeinoverschrijdend - sterk theoretisch

Voor wie?

 • geïnteresseerd in abstract economisch denken
 • heeft belangstelling voor de economische actualiteit
 • gaat kritisch om met informatie
 • geboeid door literatuur
 • geniet ervan om op een gestructureerde manier met moderne talen aan de slag te gaan.

Alle domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen hebben een uitgesproken doorstroomfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Deze studierichting staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs, met enkel een voorbehoud voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen.

Deze bachelor-en masterrichtingen zijn de typische richtingen die in het Hoger Onderwijs gevolgd worden na deze richting:

 • Geesteswetenschappen zoals Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Oost-Europese talen en culturen ...
 • Economische studies zoals Handelswetenschappen en Bedrijfskunde ...
 • Sociale wetenschap zoals International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen, Politieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen / Onderwijs…

Kenmerken  

 • Je kiest in deze studierichting voor twee componenten: Economie en Moderne talen. Ze geven de klemtonen van de studierichting aan.  
 • De component Economie omvat enerzijds algemene economie, waarin je verschijnselen als inflatie, groei en conjunctuur analyseert. Je krijgt een flinke dosis bedrijfswetenschappen, waarin je leert hoe je een bedrijf kan ‘managen’ via deelvakken als kostenbeheersing en analyse van de boekhouding. 
 • In moderne talen gaat veel aandacht naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en literatuur.