Moderne talen - wetenschappen

doorstroom - domeinoverschrijdend - sterk theoretisch

Voor wie?

 • geboeid door literatuur
 • geniet ervan om op een gestructureerde manier met moderne talen aan de slag te gaan.
 • nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de levende en niet-levende materie en energie
 • geïnteresseerd in de wetenschappelijke verklaring
 • neemt graag een onderzoekende houding aan en houdt van een proefondervindelijk insteek

Alle domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen hebben een uitgesproken doorstroomfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Deze studierichting staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs, Deze studierichting staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het het hoger onderwijs, met een sterke focus op economische en wiskundige opleidingen.

Deze bachelor-en masterrichtingen zijn de typische richtingen die in het Hoger Onderwijs gevolgd worden na deze richting:

 • Geesteswetenschappen zoals Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, Oost-Europese talen en culturen ...
 • Natuurwetenschappen zoals Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Biotechniek, Biochemie en biotechnologie, Biologie, Chemie, Geografie, Geografie en geomatica, Geologie), Biomedische wetenschappen, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen, Gezondheidszorg ...
 • Sociale wetenschap zoals Global communication, Onderwijs, Journalistiek, Communicatiemanagement

Kenmerken

 • Je kiest in deze studierichting voor twee componenten: Moderne talen en Wetenschappen. Ze geven de klemtonen van de studierichting aan.
 • In de derde graad Moderne talen besteed je veel aandacht aan het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.
 • In het vijfde en zesde jaar Wetenschappen diep je de exacte wetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica verder uit.