Communicatie

Wij willen in het IHKA er een punt van maken dat de communicatie tussen school en ouders/leerlingen zo laagdrempelig mogelijk kan gebeuren. 

Tijdens de werkuren (7.45 u. en 17.15 u.) kunt u ons onthaal op het nummer 051 74 46 84 steeds bereiken. Indien gewenst verbindt men u graag door met de directie, leerlingenbegeleiding of het leerlingensecretariaat. 

Via de digitale weg kunt u ons bereiken via het volgende e-mailadres: ihk.ardooie@sint-michiel.be. U mag er zeker van zijn dat u een spoedig antwoord op uw vraag zal verkrijgen.

Wenst u een persoonlijk gesprek met een personeelslid dan kunt u steeds rechtstreeks contact met hem of haar nemen door een mail te sturen. Onze personeelsleden hebben allemaal een e-mailadres dat op dezelfde manier opgebouwd is: voornaam.familienaam@sint-michiel.be
Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen met het onthaal. Wij laten de persoon die u wenst te spreken zo vlug mogelijk terugbellen om een passend moment af te spreken. 

De directie kunt u via mail contacteren. Dir. Jo Willemyns (jo.willemyns@sint-michiel.be ) behartigt in de eerste plaats de financiële, administratieve en personeelsaangelegenheden en is ook de eindverantwoordelijke. Dir. Dirk Declercq (dirk.declercq@sint-michiel.be ) neemt het pedagogische luik voor zijn rekening.