TWEEDE GRAAD (vernieuwde structuur)

DOORSTROOM

Deze studierichtingen zijn abstract-theoretisch.

Ze bereiden je voor op het hoger onderwijs,
nl. academische (=universiteit) en
professionele (=hogeschool) bacheloropleidingen. 

Opgedeeld in:

1) domeinoverschrijdende studierichtingen die vallen onder de onderwijsvorm aso; 

2) domeingebonden studierichtingen die vallen onder de onderwijsvorm tso

Het grootste aandeel in het lessenpakket blijft hier de algemene vorming (AV)

DUBBELE FINALITEIT

Deze studierichtingen zijn zowel theoretisch als praktijkgericht.

Ze bereiden je in de eerste plaats voor op professionele bacheloropleidingen, graduaatsopleidingen of een HBO5-opleiding maar ook op de arbeidsmarkt.
Ze hebben dus een dubbele finaliteit.

De studierichtingen worden ondergebracht in de onderwijsvormen tso.

In het lessenpakket is er een evenredige verdeling van de algemene vorming, praktische vorming (PV) en technische vorming (TV).

 

DOORSTROOM

Deze studierichtingen zijn abstract-theoretisch.
Ze bereiden je voor op het hoger onderwijs,
nl. academische (=universiteit) en
professionele (=hogeschool) bacheloropleidingen. 
Opgedeeld in:
1) domeinoverschrijdende studierichtingen die vallen onder de onderwijsvorm aso; 
2) domeingebonden studierichtingen die vallen onder de onderwijsvorm tso

Het grootste aandeel in het lessenpakket blijft hier de algemene vorming (AV)

DUBBELE FINALITEIT

Deze studierichtingen zijn zowel theoretisch én praktijkgericht.
Ze bereiden je in de eerste plaats voor op professionele bacheloropleidingen, graduaatsopleidingen of een HBO5-opleiding maar ook op de arbeidsmarkt.
Ze hebben dus een dubbele finaliteit.
De studierichtingen worden ondergebracht in de onderwijsvormen tso.
In het lessenpakket is er een evenredige verdeling van de algemene vorming, praktische vorming (PV) en technische vorming (TV).

EEN KEUZE UIT VIJF RICHTINGEN

Ook in de tweede graad heeft de H. Kindsheid een sterk aanbod: drie krachtige aso-doorstroomrichtingen en twee opties binnen het domein 'Maatschappij & welzijn'.