Smartschool (een veilige digitale leeromgeving)

Smartschool als leerplatform

In IHKA gebruiken wij het leerplatform Smartschool voor vier doeleinden:

  1. als communicatieplatform;
  2. als digitale schoolagenda;
  3. als verzamelplaats voor cursusmateriaal;
  4. als instrument om de evolutie van de schoolresultaten op te volgen.

Communicatieplatform

Op de onthaalpagina van Smartschool kunnen de leerlingen de algemene berichten lezen, de menu van de schoolmaaltijden … Daarnaast beschikt Smartschool over een berichtenmodule om snel berichten (e-mails) van directie, leerkrachten of opvoeders te ontvangen, maar ook om als leerling of ouder op eenvoudig en efficiënte manier vragen te stellen of mededelingen te sturen naar individuele personen van de school.

Digitale schoolagenda

Wij gebruiken een digitale agenda in Smartschool. Daarin zien de leerlingen de lesonderwerpen van iedere les. In deze agenda zien zij ook alle toetsen en taken staan. Het is een ideaal planningsinstrument.
Zo weet iedere leerling wat er gedurende een bepaalde tijdsperiode (bv. een trimester) aan leerstof is gezien en weet hij/zij precies wat hij/zij moet studeren. Daarnaast kan de agenda een ideaal hulpmiddel zijn om zijn studietijd zo rendabel mogelijk te plannen. De leerling weet altijd wat en tegen wanneer hij/zij een toets moeten leren of een taak moet indienen.

Cursusmateriaal

Per vak krijgen de leerlingen via Smartschool extra les- en/of oefenmateriaal.
Zo vormt de laptop die ze elk lesuur ter beschikking hebben, een digitale boekentas.

Evolutie van de schoolresultaten

Via Skore in Smartschool zien de leerlingen alle punten van de toetsen/taken staan en kunnen ze de verschillende rapporten te allen tijde raadplegen.

Ouders kijken over de schouder mee

Ouders krijgen ook een co-account zodat zij dezelfde informatie die hun zoon/dochter via Smartschool ontvangt, mee kunnen lezen: de nieuwsberichten, de cursussen, de digitale schoolagenda, de rapporten in Skore… Het is zelfs mogelijk om via dit co-account alle nieuwe resultaten van toetsen en taken via e-mail te ontvangen. Zo zijn ouders altijd op de hoogte van het reilen en zeilen op school.

De berichtenmodule is ook voor de ouders beschikbaar. Op die manier is de communicatie naar school (bv. leerkrachten en directie) zeer laagdrempelig.
De school stuurt ook via deze Smartschooltool berichten naar zowel de ouders algemeen, als naar individuele ouders.

Klik hier voor de handleiding van Smartschool voor ouders