Wetenschappen - wiskunde (6u of 8u wiskunde)

doorstroom - domeinoverschrijdend - sterk theoretisch

Voor wie?

Op onze school kies je voor het pakket van zes of acht uur wiskunde. Beide opties zijn op en top wiskundige richtingen waarIn jouw talenten voor wiskunde en ook het plezier beleven aan wiskunde essentieel zijn.

Vanuit deze wiskunde zal ook dieper ingegaan worden op de wetenschappelijke vakken.Hiervoor heb je een groot abstract vermogen, een inzicht in de al geziene wiskundige principes en een grote mate van zelfstandigheid nodig.

Daarnaast klopt je hart ook sneller voor de exacte wetenschappen. Je bouwt een heel sterke wetenschappelijke basis op, waarbij je zowel op theoretisch als op praktisch vlak uitgedaagd wordt.

Alle domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen hebben een uitgesproken doorstroomfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Deze studierichting staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs, met enkel een voorbehoud voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen.

Deze bachelor-en masterrichtingen zijn de typische richtingen die in het Hoger Onderwijs gevolgd worden na deze richting:

  • Natuurwetenschappen zoals Architectuur, Industriële wetenschappen en Technologie, Productontwikkeling, Toegepaste wetenschappen, Toegepaste biologische wetenschappen, Biotechniek, Wetenschappen, Biomedische wetenschappen, Biotechniek, Bewegings- en Revalidatiewetenschappen, Farmaceutische wetenschappen, Nautische wetenschappen, Sociale gezondheidswetenschappen / Gezondheidszorg, Nautische wetenschappen, Computerwetenschappen, Fysica, sterrenkunde, Informatica en wiskunde
  • Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde
  • Sociale wetenschappen zoals Onderwijs

Kenmerken

  • Je kiest in deze studierichting voor twee gebonden componenten: Wetenschappen en Wiskunde. Ze geven de klemtonen van de studierichting aan.
  • In de wiskunde focus je in deze opleiding - naast de opbouw van een stevige theoretische basis met definities, formules en stellingen - op concrete toepassingen van dagdagelijkse problemen. Je maakt op die manier van wiskunde een boeiend en uitdagend denkvak!
  • Je kan je kiezen voor zes of acht wekelijkse lesuren wiskunde. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.
  • In het vijfde en zesde jaar Wetenschappen diep je de exacte wetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica verder uit.