Wetenschappen - wiskunde

Voor wie?

  •  De opleiding is eerder theoretisch, maar je werkt ook vanuit eigen waarnemingen en practica.
  • Je krijgt een training in het wetenschappelijk denken, het nauwkeurig analyseren en het correct beoordelen van informatie.
  • Je bent sterk in wiskundig redenen.
Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstroomfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Deze studierichting staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het het hoger onderwijs, met een sterke focus op economische en wiskundige opleidingen.

Kenmerken

  • Je kiest in deze studierichting voor twee gebonden componenten: Wetenschappen en Wiskunde. Ze geven de klemtonen van de studierichting aan.
  • In de wiskunde focus je in deze opleiding - naast de opbouw van een stevige theoretische basis met definities, formules en stellingen - op concrete toepassingen van dagdagelijkse problemen. Je maakt op die manier van wiskunde een boeiend en uitdagend denkvak!
  • In alle richtingen met de component Wiskunde kan je kiezen voor zes, zeven of acht wekelijkse lesuren wiskunde. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.
  • In het vijfde en zesde jaar Wetenschappen diep je de exacte wetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica verder uit.