Visie

De leerlingenbegeleiding is geen aparte discipline op onze school, maar moet integraal deel uitmaken van het schoolsysteem. Dat betekent dat leren kiezen, leren leren en socio-emotionele begeleiding verweven zitten in elk vak. Elke leerkracht is een begeleider.

Onder leerlingenbegeleiding verstaan wij alle activiteiten die de school organiseert om de leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke, sociale en culturele ontplooiing.
Leerlingenbegeleiding beperkt zich niet tot individuele leerlingen die problemen hebben. Ze gaat uit van een zo breed mogelijke zorg voor alle leerlingen.

Waarom?

Een team van vier leerlingenbegeleiders vormt de cel leerlingenbegeleiding en coördineert de zorg op onze school.
Op een heel laagdrempelige manier kunnen individuele leerlingen bij hen hulp zoeken voor elke zorgvraag (groot of klein). Zij zullen in alle discretie en in afspraak met de leerling (en eventueel ouders) de nodige stappen zetten om de hulpvraag te beantwoorden.

Mevr. Marleen Lamote staat voor alle leerlingen van het eerste jaar klaar.

De hr. Robbe Holvoet behartigt de leerlingen van het tweede en derde jaar.

Mevr. Janne Goutry begeleidt de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde jaar.

Mevr. Marijke Lesage vormt het aanspreekpunt in het leerlingensecretariaat.

Wil je meer weten over de aanpak van de zorg?