ONS DOEL

In de eerste graad proberen wij bij elke leerling zijn vaardigheden en talenten te ontdekken om hem/haar zo goed mogelijk te oriënteren.
Op die manier kunnen onze leerlingen de studierichting kiezen die bij hen het best past.

ALGEMENE VORMING

Elke leerling krijgt een stevige algemene vorming.
Om zoveel mogelijk leerrendement bij elke individuele leerling te behalen, delen wij de leerlingen in drie niveaus in. Zo komen leerlingen met hetzelfde leerprofiel (leertempo, praktisch of theoretisch ingesteld …) samen te zitten. Dit komt zeker de motivatie ten goede.

VERRIJKENDE KEUZE

Daarnaast bieden wij de leerlingen de fantastische kans om op basis van zijn/haar interesses en talenten een verrijkend keuzepakket te kiezen. De keuzepakketten stellen de leerlingen in staat om te proeven van de basisopties waaruit ze in het tweede jaar kunnen kiezen. Op die manier ondersteunen wij de zoektocht naar de juiste studierichting.

ALGEMENE VORMING

In de H. Kindsheid bieden wij de algemene vorming in het eerste en tweede jaar op drie niveaus aan.
Zo hebben we relatief homogene klassen en kunnen wij elke leerling op zijn/haar niveau uitdagen.

A ALGEMEEN (AL)

  • liever al doende bezig dan met de neus in de boeken
  • niet zo sterk in de theoretische vakken
  • vraagt regelmatig om wat hulp bij het aanleren van nieuwe leerstof

A ACCENT (AC)

  • redelijk goed in talen en wiskunde
  • bereid om voldoende tijd te investeren in hun schoolwerk (ong. 12 uur per week na de schooltijd)
  • kan goed zelfstandig werken

A EXTRA (AX)

  • leerlingen die heel gemakkelijk leerstof verwerken: een hoog leertempo
  • hebben nood aan extra uitdagingen
  • zeer zelfstandig kunnen werken
  • behaalden zeer hoge scores in de basisschool

ALGEMENE VORMING: TEST JE PROFIEL

Wanneer je komt inschrijven, dan houden wij een intakegesprek waarbij we samen met je ouders nagaan waarin jij goed bent, hoe je studeert en wat jou boeit. We bekijken ook je BASO-fiche. Met al deze info kiezen we samen de juiste groep voor jou. Dan zit je ook samen in de klas met leerlingen die ongeveer eenzelfde profiel hebben.

Scan de QR-code, beantwoord de vragen heel eerlijk en ontdek welk profiel bij jou past.

 

Scan de QR-code, beantwoord de vragen heel eerlijk en ontdek welk profiel bij jou past.

LESSENTABEL EERSTE GRAAD

Onze school kiest er voor om vanaf het eerste jaar Engels in te voeren. In onze maatschappij is Engels als vreemde taal heel belangrijk geworden. Wij vinden het dan ook belangrijk dat wij hieraan voldoende aandacht besteden. 
In onze 21ste eeuw is het van groot belang dat wij onze leerlingen ICT-vaardig en mediawijs maken. Ze moeten niet alleen goed overweg kunnen met de computer (bv. Office-pakket), maar ook beseffen dat ze o.a. met de nieuwe media veilig moeten leren omgaan. Vandaar voerden wij het vak ICT & Media in. Op die manier krijgen de leerlingen een goede basis ICT die ze in de verschillende vakken kunnen toepassen en inoefenen. 
Aandacht voor CLIL (Content and Language Integrated Learning). Op vrijwillige basis kan je in het eerste jaar het vak ICT & Media in het Engels volgen, terwijl je in het tweede jaar geschiedenis in het Frans kan krijgen.

OPTIE 1: KEUZEPAKKETTEN

De leerlingen kunnen uit 7 verschillende keuzepakketten kiezen. Deze zijn zo samengesteld dat het proevertjes zijn van de basisopties waaruit zij in het tweede jaar moeten kiezen. Ze kunnen hun talenten en interesses in deze keuzepakketten ontdekken.
Per semester volgt elke leerling (die niet kiest voor Latijn) twee verschillende keuzepakketten per week. Er worden 2 lesuren per keuzepakket gespendeerd. Dus volgen ze vier uur keuzepakketten per week.
Na het eerste jaar hebben ze in totaal vier verschillende keuzepakketten gevolgd.

OPTIE 2: LATIJN

Leerlingen uit 1A Extra kunnen er voor kiezen om vier uur Latijn te volgen. 
Zij hoeven dan ook geen keuzepakket te kiezen. Toch kunnen ze op vrijwillige basis er nog één keuzepakket per semester bijnemen. 

VERRIJKENDE KEUZE: KEUZEPAKKETTEN (4 keuzes in een jaar)

Français à la carte

Wie een boontje voor talen heeft, zal hier zeker aan zijn trekken komen. 
In dit keuzepakket kan je proeven van de Franse taal en cultuur.  
Op de menukaart staan tal van creatieve opdrachten rond Franse muziek, films, strips, eten en drinken …

Wiskunde wijzer

Wie gefascineerd is door de wondere wereld van wiskunde, zal in 'Wiskunde wijzer' zeker zijn ding vinden.
Wist je zelfs dat wiskunde overal in het dagelijkse leven aanwezig is? 
In dit project ontdek en train je heel wat onderdelen uit de wiskundeleerstof. Uiteindelijk maken wij een eigen spannende escape game. 

Samen & leven

Wie het boeiend vindt om met mensen in contact te komen, zijn eigen wereld te ontdekken en de sociale vaardigheden aan te scherpen; vindt in het keuzepakket 'Samen en leven' zeker zijn gading. Je leert er anders denken en probeert hierdoor meer feeling te hebben met de wereld rondom ons. 

STEM-Lab

Ben jij een creatieve leerling die graag uitgedaagd wordt om technische problemen op te lossen? Denk je graag ‘out of the box’? Ben je geïnteresseerd in 3D-tekenen op de computer? Dan is de keuze STEM-lab misschien wel iets voor jou. In STEM-lab neem je deel aan een race met jouw eigen ontworpen racewagen. We programmeren ook een zelfrijdende auto met behulp van LEGO Mindstorms. Tenslotte staan we ook even stil bij alternatieve energievormen, zoals zonne-energie.

Businessclass

Wie wil weten wat het vak economie inhoudt en ervan droomt om een ondernemer te worden kiest best voor 'Businessclass'. Je leert alles over budgetteren, bespeelt de 4 p's van de marketing … Dit keuzepakket eindigt met het opzetten van een pop-up store.

Wetenschapslab

Wie in wetenschappen geïnteresseerd is en graag dingen onderzoekt door te experimenteren, vindt 'Wetenschapslab' zeker leuk. In dit keuzepakket bestuderen we proefondervindelijk natuurverschijnselen en proberen we een mogelijk antwoord op een onderzoeksvraag te vinden.

Gezond & creatief

Wie graag creatief bezig is en een gezonde geest in een gezond lichaam belangrijk vindt, zal 'Gezond & creatief' zeker interessant vinden.  
Je gaat creatief om met verschillende materialen en je leert er het lichaam en het brein gezond te houden.  

Technieklab

Ben jij handig en hou je van dingen maken? Ben jij iemand die niet bang is om de handen uit de mouwen te steken? Wil je kennis maken met de basis van elektriciteit, mechanica, bouw en hout? Dan is Technieklab echt iets voor jou, want je maakt er prachtige werkstukjes terwijl je jouw handvaardigheid aanscherpt en verschillende materialen ontdekt.

VERRIJKENDE KEUZE: LATIJN
(4u per week)

 

Kiezen voor Latijn is kiezen voor een boeiende mix van taal en cultuur.
Zowel taal- als wiskundeknobbels komen hier aan hun trekken: de analyse van Latijnse teksten scherpt je logische denken aan en verbetert tegelijk je schrijf- en leesvaardigheid. De geheugentraining krijg je er gratis bij.
Liefhebbers van het oude Rome zullen zeker genieten van de tijdreis door vele eeuwen beschaving…